is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve omtrent de electriciteit der ligchaamen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«90 Proeve omtrent de

een harstkoek (laat, iaat die man zyn vinger op den afftnud van eenige duimen vlak over de naakte hand of het aangezigt van een ander Mensch houden , die niet Eleclriec is, en altoos in eene don fcere kamer, dan zal men aan het Eind .van den vinger van dien Man oen fchoon Bgt penceel van ontbrandde ftoffe zien, die noch fchooner en grooter is, dan die, welke aan het eind van den yzeren Haaf zat, deze Proefneeming ehcht eene Eleclriciteit die aan de gaug gehouden word en wat fterk is, het geen niet daa met den glazen Bol gefchieden kan.

Vyfde Proefneeming.

Indien men op de yzeren ftaaf, of op dehand van den Perfoon , die men Elecirifeerd een glaasje met water zet, waar van het water door middel van eenen hevel druppels gcwyze uitloopt, zal dit glaasje , geeleciTifeerd zynde , eene geduurigen ftraals gewyzen uitloop hebben , en die flraal zal zich in verfcheiden fprongen verdeeUn y gelyk die van een Gieter.

Jfat<