Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2 BEKNOPTE ZEDELEER

altyd vergenoegd was, en ook andere'i wist te vermaaken. Jurgen kniesde zich reeds dood, eer hy nog den ouderdom van dertig j laren bereikt had; maar Karel leefc nog tot deezer uure, en is nog even zo vrolyk, als ik, fchoon hy wel twee Jaaren ouder is.

Ha! buurman I riep G o e n w i L uit, by deeze woorden, nu begryp ik reeds voor een gedeelte, waar het van daan komt, dat ik u altyd zo vergenoegd zie. Dat komt, dat gy ook veel geleerd hebt, en dus weet u met meerder dingen te vermaaken, dan wy andere menfchen.

Nu gy 't zo vindt, myn lieve buurman! antwoordde Eeeeys, moet ik zekerlyk bekennen , dat ik in myn leven niet half zo veel , vermaaks zou gehad hebben, als ik in myne jonge jaaren minder geleerd had. Maar het leeren doet het evenwel alleen niet. In» dien onze ziel gezond en gelukkig zyn zal, moeten wy ook trachten dezelve zuiver te bewaaren voor alle ondeugden.

Ondeugd, lieve Kinderen ! noemt men al dat geene , waardoor wy ons-zeiven of andere menfchen nadeel toebrengen By voorbeeld, de ongehoorzaamheid is eene ondeugd , omdat wy ons-zei ven het meest daardoor benadeelen, wanneer wy den geenen, die over ons gefteld zyn, gehoorzaamheid weigeren. Want

dan

Sluiten