is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte zedeleer voor kinderen van beschaafde lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR KINDEREN. 75

huurt, of een kleed of iets anders door andere menfchen laat maaken.- maar, ik bid u, waar zoudt gy zo veel gelds van daan haaien, indien gy alles moest betaalen, hetgeen andere menfchen moeten toebrengen, als het u zal wel gaan ? Wanneer een van u in eene diepe gracht viel, eri gy dan iemand, die voorby ging, riep om u te helpen: hoe zou het u aanftaan, zo hy u niet anders uit de gracht wilde trekken, dan voor gereede betaaling, en gy dan eens geen geld by u hadt ? Of wanneer gy u eens wilde vermaaken, en uwe vrienden wilden u daartoe niet helpen, dan na dat gy hen het een of ander doorvoor beloofde ? Zou dit niet inderdaad een verdrietig leven zyn, en zoudt gy niet binnen eenen korten tyd moeten arm worden , al had gy ook nog zo veel gelds. Maar vreest niet, kinderen! Even zo noodzaaklyk , als de hulp, en de raad , en de vriendfchap van andere menfchen voor u is, is ook de uwe voor anderen. Wanneer zyzien, dat gy geneegen zyt om hen te helpen, waar gy in ftaat zyt, om het te kunnen doen; wanneer zy zien, dat gy hen waarfchouwt, als zy gevaar loopen 4l_hade te lyden; of dat gy hen eenen goeden raad geeft, als zy het een of andsr willen uitvoeren, om 'er wel in te flaagen; of wanneer zy bemerken, dat zy. daarom vermaak in de verkeering met u vinden.