Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 ORDE IN DE GROOTE STAATS-BEZIGHEDEN.

gemeenlijk het muzijk dien dag een einde. Na het Concert kwam één der geleerden bij hem, die hij bij zich had, om mede te verkeeren, deezen las hij zelf eerst iet voor, en vervolgends praatte en disputeerde hij met hem daar over. Dit duurde, tot het uur kwam, dat hij gewoonlijk naa bed ging. Doch als hij eenige weinige perfoonen 's avonds te eeten had, dan had dit geleerd gefprek geen plaats. In deeze orde volgde daaglijks het één op het ander, geduurende de winter-maanden; ten zij de in dezelve gewoone vermaaklijkheden, om welke hij zich te Berlin onthield, des avonds het één of ander veranderden. In de lente, zomer en herfst, veroorzaakten dan de oefening der Soldaaten in den wapenhandel, dan een toertje te paard, of eene wandeling, dan bet reizen eene verandering in de verrichtingen en derzelver uuren. Als de Koning aan fchriften en boeken arbeidde , dan befteedde hij de anders gewoone lees-uuren daartoe, en als hij ook 's avonds fchreef, dan bleef het gefprek met eenen geleerden achter. Toen hij niet meer op de fluit kon fpeelen, befteedde hij den daartoe beftemd geweest zijnde tijd tot lezen, of om met éénen of eenige Geleerden en Officieren, te fpreeken.

VASTGESTELDE ORDE IN DE GROOTER STAATS-VER RICHTINGEN, NAAR DE ONDERSCHEIDEN JAARTIJDEN EN MAANDEN.

In de Winter- maanden maakten alleen de zooge» noemde Carnevals - vermaaklijkheden eenige verandering in 'sKonings daaglijkfche levenswijze; doch wel. ke hij in.er om de Koningk. familie, het Hof, de,

Kol-

Sluiten