Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit KELDER en KEUKEN. a*i

Ouden gebruikten ze veel uitwendig. Inwendig hebben zy een krimpftillende en^urgerende kragt.

De bloemen,! welke een zwaren niet onarmge. namen fpeceryagtigen reuk en fmaak hebben, worden als zagte* 'antifyasmodica, emollientia, diure~ tica en diaphoretica in alle heete ziekten, koortfen, in opftygingen en beletting van behooilyke uitwaasfeming, met vrugt gebruikt. De bloemen, in wey van melk of azyn getrokken, zyn byzonder dienftig in roos en huiduitflagen. Uitwendig bezigt men ze in pappen en afgetrokken in water, als krampftillende, pynverzagtende en weekmakende middelen, in alle ontftekingen en rheumatieke pynen. Boerhaave zegt daarvan, dat zy waarlyk in alle hevige en langdurige ziekten een algemeen middel zyn, en dat hy in het kreeftgezwel geen middel gevonden heeft, dan dit. In klysteren gebruikt , nemen zy de krampen der ingewanden weg, en bevorderen het vloeijen der ftonden.

De conferf van vlier ontlast- langzaam den buik, bevordert de uitwaasfeming, en neemt de hitte der koortfen weg. Boerhaave verhaalteen voorbeeld van een man , die over de honderd jaren oud geworden was en flegts dagelyks hiervan een weinig nam, waardoor hy verfcheide befmetlyke ziekten ontweken was. De middenfte bast van vlier bevordert de waterlozing, en geneest zomtyds de waterzugt door een zagte uitwaasfeming Q en

Sluiten