is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der scheikunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f4 Salpeter-zuur.

dat men het van de grondftof, waarmede het verbon-' den is, affcheid, en men bediend zich hiertoe van denzelven toeftel, Plaat I. fig. i. afgebeeld. Naarmaate het zuur overkoomt verdikt zich een gedeelte 5n den bol, het andere wordt door het water in de flesfchen LL'V'L'" opgeflurpt, hetwelk in het begin groen, vervolgens blaauw, en eindelijk geelagtig rood wordt, naartnaate het water meer en meer met zuur verzadigd wordt. Geduurende deeze bewerking ontwikkeld zich eene groote hoeveelheid Zuurftof gaz, dat met een weinig Stikftof-gaz vermengd is.

Het zuur, hetwelk men op deeze wijze uit den Salpeter trekt, beftaat, gelijk alle andere, uit Zuurftof met eene zuurvatbaare grondftof vereenigd, en het is zelfs het eerfte in 't welke men het beftaan der Zuurftof duidelijk beweezen heeft. De twee bcginfelen, welke het famenftellen, hangen maar weinig aan elkander vast, en men fcheid ze gemakkelijk door aan de Zuurftof eene zelfftandigheid aantebieden, tot welke zij meer verwandfchap heeft, dan tot de zuurvatbaare Grondftof, die het Salpeter-zuur mede te famenfteld. Door proeven van deeze foort heeft men bevonden, dat de Stikftof, de grondftof der Stikftoflucht, in de famenftelling van dit zuur intreed, en zijne zuurvatbaare grondftof uitmaakt. De Stikftof is dan wezenlijk de grondftof van het Salpeter-zuur, of wel het Salpeter-zuur is een waar Stikftof-zuur {Acïde azotique). Men ziet dus dat wij, om met ons zeiven en met onze grondbeginfelen overeenteftemmen, de een of andere van deeze wijzen, om ons uittêdrukken, hadden moeten aanneemen. Verfchillende redenen hebben ons echter hiervan terug gehouden.

Voor-