Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de te famengeftelde grondftoffen. 195

WAARNEEMINGEN.

Over de Tafel der voor oxydeering en verzuuring vatbaare grondftoffen , welke uit de vereeniging van verfcheidene eenvouwdige zelfftandigheden beftaan.

D aar de grondftoffen van het planten- en dierenrijk, welke alle geoxydeerd en verzuurd kunnen worden, en in deze Tafel worden opgegeven, noch niet met genoegzaame naauwkeurigheid ontleed zijn, is het onmooglijk, 'er eene regelmatige naamfchikking voor te vormen. Veele proeven, waarvan fommige mij bijzonder eigen, andere door hassenfratz gedaan zijn, hebben mij alleen geleerd, dat, in het algemeen , bijna alle de plantenzuuren, gelijk het wijnfteenig - zuur, het zuuring-zuur, het citroen - zuur, het appel-zuur, het azijnig-zuur, het brandig-wijnfteenig zuur, het brandig-flijm - zuur, de waterftof en koolftof tot grondftof hebben, welke twee zelfftandigheden op zodanig eene wijze vereenigd zijn, dat zij maar ééne grondftof vormen, dat alle deze zuuren van elkander niet verfchillen, dan door de verfchillende evenredigheid dezer twee zelfftandigheden en door den trap der verzuuring Wij weeten daarenboven, vooral door de proeven van berthollet, dat de grondftoffen van het dierenrijk, en N 2 zelfs

Sluiten