Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 Tafels.

METAAL AAR TIGE ZELFSTANDIGHEDEN.

Naomtn .

der, me' \Soorte-' Gewigt Gewigt

tlsezeif- Kr/c heiden heden. l»ke vf".detn M"

iigc zeij zwaar- kubiek kubiek

f!""d>3"- te. duim. voet.

der..

~ }

/'Zilver vnn de Parijsfche I keur , of van 11 penI ningen 10 greinen, ge-

I fmolten en niet ge- onc.dr.gr pond. onc. dr. gr.

I „fuiefd- 101752 6.4.5c 712. 4 . 1 . 57

| Hetze ve gefmolten en Zilver . < gefmeed. Io37$s tf.5.5? ?2Ó . 5 . 5 . 32

| Zilver van het gehalt der J a

E Franfche munt, of van § 10 penningen 21 grein hen , gefmolten en niet

I gefmeed. I00476 S.4. 7 703 , £ . t . 36

,\Jietz:lve gemunt. IO+077 6>5 , ?Q ^_ g . 4 . 71

'/Ruw Platina in greinen. 156017 10.0.65 1092 . 1 . 7 . 17 £ Hetzeire door het zout-

1 zuur gezuiverd. 167521 10 .6 .6ï 1172 . 10 . 3 . 59

| Gezuiverd en gefmolten'

I Platina. i95°°oi3.5. 81365. 0.0. o

Platina . \ Gezuiverd en gefmeed

1 Piatina. 103366 13 .1 . 3211423 . 8.7.67

I Gezuiverd en getrokken • f Piatièa. 210417 13. 5. 8 1472 . 14 . 5 . 46

1 Gezuiverd en geplet

*- Platina. 2206^014 .2 .31 1544 . 13 . 2 . 17

y Rood koper gefmolten

I en niet gefmeed. 77880 5.0.28 545. 2.4.35

| Hetzelve gefmolteu en r,a„ / getrokken. ' 88785: 5.6. 3 621 . 7 . 7 . 26

Ko»ur . < Gee, ,.op f gefraolten

I en niet gefmeed. 83958 5-3-38 587 . |i .2 .26

| Hetzelve gefmolten en I ..V. ge.rokken. I 854411 5.4.22; 598 . 1 . 3 . 10

Sluiten