Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafels.

*33

METAALAARTIGE ZELFSTANDIGHEDEN.

t"eZ'lf- Virfikeidtnheden. zwJaar. hdUk kubiek UandigL uuim. voet.

[den. _

I 'onc. dr. gr. pond. onc. dr. gr.

f Gefmolten Ijzer. 7^7° 4-5 - 27 5°4 • 7 • 6 . 52

I Ijzer in Haven, gefmeed, •■ \

I gehamerd of niet. 7788o 5.0.28 545 - 2 . 4 • 35 | Staal, dat noch getem§ perd, noch gehamerd ! Ijzer .,< is- i 78331 50.44 548 • 5.o.4i

f Hetzelve gehamerd en!

I niet getemperd, 1 78404 S-o-47 54® • 13 • 1 • 7l

I Hetzelve gehamerd en

| vervolgens getemperd. 78180 5.0.39 547 • 4 • 1 • 21 \ Hetzelve geterapesd en

^ niet gehamerd. 78163! 5-0.38 .547 • 2.2. 3

/-Zuiver Tin uit Cornwalt i lis, gefmolten en niet I gehamerd. 72914 4.5.5S 510. 6.2.68

I I Hetzelve gefmolten en

J gehamerd. | 72994, 4-5 >10 • 15 • a • 45

.lin . . >| Tin yan jyjaiacxa, ' ge-j i | I fmoken en ni.'t ge-j

B hsmerd. 1 72963 4.5 .60 510 . 11 .6 .61

\ Hetzelve gefmolten en

v gehamerd. 73^65 4.5.64 511 • 7 • 2 . 17

I

ILood . . ! Gefmolten Lood. 113523 f-* ■ 62 794 • 10 • 4 - 44

1

■■ Zink . . \ Gefmolten Zink. 7ip°8 4.5 .2ij 5°3 • 5 • 5 • 4*

i i ,

Wismuth • Gefmolten Wumutn. 9^227 6.2.67I 6^7 . 9 . 3 . 28

1 ' ! "'■ » ' ■

Kobalt, i Gefmolten Kobalt. ft li 9 5-o..-6 556 . 13 • 2 . 45

! 1 II-

f Gefmolten Spiesglas. 67021; 4.2.54 469 • 2.2- 59 [ Spiesglas, Mluw Spiesglas. 4°643! 2.5 . 5 2 .4. . 8.0. 9

' ( Spiesglas-glas. ■ 49*641 3 • 1 • 471 H6 • 3 • 7 • 64

P 5

Sluiten