is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijbel-geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 Bijbel-gefchiedenis

Er.ia met zijnen mantel floeg, waar op het water zich fcheidde, en de Profeet, met zijnen vriend, droogvoets door den ftroom gingen. Aan de overzijde gekomen , nam Eua affcheid van Elisa , wanneer deze van hem een dubbel deel van zijnen geest, boven andere leerlingen, verzocht, waar omtrent Eliü hem, voorwaardelijk, verzekerde, dat zijne begeerte zou voldaan worden, indien hij hem zou zien opnemen. Als zij dus, pratende, voortwandelden, vertoonde zich een vuurige wagen, en vuurige paarden, die hen beiden van één fcheidden, en dus, zegt de gefchiedenis, voer Eliü, in een

onweder, ten hemel.

Elisa, nu van zijnen waardigenmeester beroofd, nam deszelfs mantel op, die hem afgevallen was, en keerde te rug na den Jordaan, welken hij, met dien mantel, floeg, gelijk Eliü te voren gedaan hadt; het water verdeelde zich, en Elisa ging,

ook weder, droogvoets, door den ftroom. Dit

was hem een teken, dat de God van Elia met hem was. —— Te Jericho gekomen , maakte hij, op verzoek vau de bewooners dier ftad, hun water, het welk Hecht was, gezond, en te Bethel, de plaats van den Kalverdienst, handhaafde hij zijne waardigheid, en de eere van den God, wiens Profeet hij was. Bij deze ftad ontmoetten hem eene menigte dartele, en door de Beeldendienaars opgeruide, jongens, die hem befpotten en befchimptcn. De Profeet kondigde hun den vloek van God aan, enterftond kwamen twee beeren, uit het naaste woud, te voorfchijn , die 42 van deze jongens verfcheur-

den. Dus werdt deze opvolger van Eliü, als

een