Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

18. De Geneesheer moet kundig zyn van de. verfchillende confiflentia, zoo der eenvoudigeals der zamengeltelde, opdat hy geen oneige forma of maat voorfchryft.

19. Indien men gebruik wil maaken van de winkel voorfchriften, dan moet ons bekend zyn derzelver inhoudfelen, en waar van zy zamengeft'eld zyn: want indien dit niet bekend is, dan kunnen de voorgaande regelen niet in acht genoomen worden.

20. Men moet om geen ligte reden een geneesmiddel veranderen, of niet enkel aandagt vestigen op de toevallen, terwyl de oorzaak der ziekte niet aangemerkt word.

21. 'Er word vereisht, om altoos het voorfchrift met inkt te fchryven, nimmer met pot-,? loot, tenzy uit noodzakelykheid gedwongen; de inhoudzelcn zelve, en derzelver ge wigten, moeten niet met de tekenen, gebruiklyk by de beminnaars der Scheikunde , maar met wel gefchreeve letters gefchreeven worden, dewyl de tekenen zeer ligt oorzaak van dwaling kunnen verfe haffen.

22. liet fignatura voor den zieken, of deszelfs, oppasfers, moet in de landtaal derzelver gefchreeven worden. Ook word er vereischt, dat de naam van den zieken by het ftgnatua werd gevoegd.

24. En

Sluiten