is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier om geneeskundige voorschriften voor te schryven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 )

worden, haten wy dan een dikker zelfftandigheid aan het ele&uarium bezorgen, op dat het met ouwel (nebula) kan doorgeflikt worden; doch dan is het geheel bet zelfde, als of gy een bolus hebt voorgefchreeven.

2. De poeders, welke niet dan ineen groote dofu werken, maaken deze forma zoo als zy behoort.

3 Integendeel laaten vermeid worden de zeer kragtige en zwaar van zelfftandigheid zynde zaaken, wanneer men geen vrees zal hebben, dat'er gevaar kome, of door een minder gelyke vermenging afzondering door ftilftaan ,of door een minder nauwkeurige verdeeling in de dofis, welke hier of aan -den zieken, of aan de oppasfers word toevertrouwd. Wy kunnen altoos dit gevaar eenigzints vermeiden:

a. Door aan het ele&uarium een dikker zelfftandigheid te geeven-

p. Door de kragtige zaaken te ontbinden, indien zy onbindbaar zyn, in een vogc daar toe bekwaam, voor derzelver vermenging i of wanneer pulveruknta door F 5 een