is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier om geneeskundige voorschriften voor te schryven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 KORTE VERHANDELING DER

men deze bewerking! dubbele keurverwantscliap (a elcctna duplex); bij v. i) zwavelzure magnesia (sulphas magnesiae) en koolzure potaseh (earbojiaS potassae), met elkander in aanraking gebragt zijnde , verbindt zich het zwavelzuur , als nadere verwantschap met de potaseh hebbende , met de potascli tot zwavelzux'e potaseh (sulphas potassae) , en het koolzuur met de magnesiae tot koolzure magnesia (carbon, magnes.) ; 2) salpeterzure kwik (nitras hydrargyr.), met wijnsteenzure potaseh in aanraking gebragt zijnde, verbindt zich het sa'=

{jeterzuur, als nadere verwantschap tot de potaseh lebbende, met de potaseh tot salpeterzure potaseh (nitras potassae), en het kwik-oxjde met liet wijnsteenzuur tot wijnsteenzure kwik (tartras hydrargyr.)

§ .00. (cl) Wanneer twee ligchamen , geen verwantschap tot elkander hebbende , door tusschenkomst van een derde vereenigd worden , dan noemt men zoodanig eene werking bemiddelende verwantschap (a approprians) ; bij v. water en olie vereenigen zich niet, doch voegt men hier eenig loogzout, b. v. potaseh, bij , dan wordt deze vereeniging dadelijk daargesteld , en de potaseh verkrijgt den naam van het bemiddelend middel ? en men bekomt zeep.

§ 5i. (e) Twee zelfstandigheden, welke met elkander niet verwant zijn , maar door chemische ontleding en zamenstelling van het daarbijgevoegde derde ligchaam verwant wordende, noemt juen deze werking: voorbereidende verwantschap (a prae disponens) ; b. v. zwavelzuur en ijzer hebben eene zeer geringe verwantschap tot elkander; doch voegt men hier water bij, dan wordt het water ontleed , de zuurstof van hetzelve verbindt zich met het ijzer, tot een ijzer-oxyde , terwijl het ijzer-oxyde zich verder met het zwavel-