is toegevoegd aan je favorieten.

Manier om geneeskundige voorschriften voor te schryven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTSENIJMENGK. SCHEIKUNDE. 127

gronden, enz., wordt voortgebragt. 4°. Met zuurstof verbonden tot zwavelzuur, treffen wij dezelve aan in verbinding met loogen, aarden en metalen; van daar de zwavelzure baryth (sulphas barythae) , de zwavelzure aluinaarde (sulphas aluminae), het zwavelzuur ijzer (sulphas ferri), enz. liet planten- en dierenrijk levert ons de zwavel, bij de verbranding en verrotting yan plantaardige en dierlijke zelfstandigheden; doch in eene zeer geringe hoeveelheid , en dat wel in verbinding met andere stoffen.

§ 201. Drieledig komt de zwavel in den handel voor: 1°. Als ruwe of pijp-zwavel (sulphur crudum); 2°. als opgehevene of zoogenaamde bloem van zwavel (flor. sulphur.) ; als nedergeplofte zwavel (sulphur praecipitatum). De eerste of ruwe zwavel wordt meestal uit het zwavelijzer, door opheffing, roostering en smelting, verkregen, en daarna in houten vormen tot pijpen gegoten. De tweede of opgehevene zwavel wordt verkregen door de vorige of ruwe zwavel nogmaals in heslotene vaten aan verhooging van temperatuur bloot te stellen, waardoor zich de zwavel opheft, en zich aan de wanden als eene poederac.htige zelfstandigheid vasthecht, en de nog met de ruwe zwavel verontreinigde vuurvaste stoffen terug laat. Gedurende deze opheffing verbindt zich de zuurstof des dampkrings, welke zich in dat vat bevindt, met een gedeelte zwavel tot zwavelzuur , waarvan men haar door middel van kokend water kan zuiveren (*). De derde of nedergeplofte zwavel wordt het best verkregen uit de zwavelzure potaseh (sulphas potassae) door middel van zwavelzuur (-f-). § 202.

(*) Zie Pharm. Belgica, fol. g5. (t) Deze bereiding vindt men ia de Pharm. BelgLett. fol. g5.