Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5o KORTE VERHANDELING DER

eene witte gloeihitte verhit wordende, heft zich in toegeslotene vaten onveranderd op ; doch in de opene lucht brandt hetzelve met eene blinkende vlam en verandert in een wit vlokachtig poeder, hetwelk niets anders is dan een zinkverzuursel (oxvdum zinci) , voorheen zink-bloemen (flores zinci) genoemd. Het zink is ruim 6 maal zwaarder dan zuiver water; in de meeste zuren wordt het zink opgelost, vormende bijzondere zouten, waarvan er slechts één in gebruik is , namelijk de zwavelzure spiauter (sulphas zinci). Zie Pharm. Belgica, fol. i4o.

(11) Het spiesglans.

§ 234. Het spiesglansmetaal (stibüim, antimonium) , is een zeer broos metaal van eene blaauwe zilverachtige kleur , bestaande uit een bladerig zamenstel, hetwelk zich zeer gemakkelijk tot poeder laat stooten. Bij een matig vuur smelt het spiesglans; doch bij een' zeer hoogen warmtegraad vervliegt hetzelve en oxydeert; het volkomen spiesglansverzuursel (oxydum stibii) smelt zeer liat in bet vuur tot een roodachtig bruin glas, spiesglansglas , vitrum antimonii genoemd. Het spiesglansmetaal vereenigt zich door smelting zeer gemakkelijk met zwavel, onder welke vereeniging wij hetzelve zeer overvloedig in de natuur aantreffen , en den naam draagt van ruw spiesglans (antimonium crudum) doch eigenaardiger zwavelhoudend spiesglans (sulphuretum stibii). Bijna alle zuren werken op het spiesglansmetaal, en vormen daarmede eigenaardige zouten , waarvan er nog eenige in de geneeskunde gebruikt worden. (Zie Pharm. Belgica, fol. i4i stibium en verv.) Het bezit eene eigendommelijke zwaarte, die zuiver water ruim 6 maal overtreft.

(12)

Sluiten