is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£>EN OUDERDOM DEN DOOD. S2£

hiertoe gerekend. Ik heb dikwijls reden dat men kikvorichen-pooten, verfcheiden uuren na dat zij afgekapt of afgerukt waren, met zout beftrooide, als wanneer 'er een hevig trekken en eene lang aanhoudende beweeging in dezelve ontftondt. Wanneer reeds alle gewaarwording bij den mensch ophoudt, zal de beweer ging van het hart weder herfteld worden, wan* neer men warm bloed, water; lugt in hetzelve inlaat.(» Het uit het dier gerukte hart begint door zoodanig eene prikkeling wederom in beweeging te koomen. Het hart van het kieken in het ei was reeds gantsch ftil; men legde het ei in warm water, het hart begon wederom te beeven en zig te beweegen. De prikkelbaarheid van de vledermuis, van de huisvlieg en andere dieren, moet door de koude in den winter verdoofd zijn; zij wordt door de warmte weder opgewekt; daar vertoont zig weder beweeging, pmloop, leven. Deeze proef gelukt ook in den winter bij de kagchel. Poch men moet * ,:: •' id i-v IujL tij. - ioq ::;.-9Pt

(/) Dié da bekwaamheidbezace een dood dier warm bloed, Svater,of liigt in liet hart te brengen 2011 zoo terftond de beweejing van het hart weder hei-Hellen; hij zou den bloeds omloop en het leven herltellen, als de nodige deelen nog onbefchadigd, de vogten nog onbedorven en de verftoppingcii in de aderen', de longen, of in andere deelen wegtencemen waren. Hierin zou, men het onderfcheid tusfchen onmagtige, verflikte en andere, die ivcder opgewekt worden, en tusfchen verftorvene kunnen zoeken,

V 3