is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 VAN HET LEVE N,

opmerken dat deeze prikkelbaarheid dikwerf betreklijk is. Zoo zal misfchien het bloed het gefehiktfte middel wezen om het hart van den mensch te prikkelen en de warmte bij zekere diertjens ofinfekten. De gezigt-zenuwen prikkelt hét licht; de gehoor-zenuwen het geluid; de reuk zenuwen de riekende dingen. Braakwortel prikkelt, de maag-, rhabarber de darmen. Van ingelaaten lugt wordt het hart het fterkst geprikkeld.' De pisblaas ondervindt van de fcherpe pis flegts eene maatige prikkeling ; maar de prikkeling wordt fterker en pijnlijk , als 'er warm water in de blaas gebragt wordt. Warm water heeft dikwijls de maag tot braaken geprikkeld. Het manlijk zaadvogt mag misfchien het regte prikkel middel voor het dier kiemtjen zijn, even gelijk een ander man. lijk werktuig de gefehiktfte prikkeling veroorzaakt om de vrouwlijke eitjens en deelen in behoorlijke beweeging te zetten. Het een dier heeft ook prikkelbaaref deelen dan'het ander, gelijk ook het een deel van hetzelfde dier prikKelbaarer dan het ander is. Het hart van een kikvorsch floeg,door het inlaaten van lugt,enige uuren voort. Ook is deeze prikkelbaarheid naar het onderfcheid des ouderdoms en des ge» flagts onderfcheiden. Het kind is veel prikkel-baarer dan de grijzaart; daarom gefchieden ook de kloppingen van zijn hart veel fneller. De dame is prikkelbaarer dan de boeren knegt. Het dier-kiemtjen wordt dan door het zaadvogt