is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»S? VAN HIT/ LEVEN,

ftendige omloop bereidt ojis eindelijk tot den dood. De vaste en vloeibaare deelen worden door denzelven zoo bedorven en afgefleten, dat eindelijk het gantfche werktuig niet langer in ftaat kan blijven.

Als het hart zijn bloed door de flag-aderen drijft, dan moet eerstlijk het bloed voorwaarts geftooten worden; ook moeten de wanden der aderen uitgezet worden. Door den aanhoudenden bloeds-omloop, of door de aanhoudende drukking van het bloed op de wanden der flag aderen, worden deeze wanden meer en meer digter en fterker; wijl de zeer kleine vaat • jens, waaruit die wanden beftaan, of door verlies , of verdikking van dezelver vogten eindelijk vergroëijen en vafter wanden maaken, die bij zeer oude luiden meefmaalen kraakbeenig of gantsch beenachtig gevonden worden; elke vezel van deeze wanden wordt eindelijk drooger, vaster en digter: fterker wanden maaken nu eenen fterkeren wéderftand tegens de kragten van het hart; of het hart, 'twelk buiten dat gp eenen volwasfen ouderdom naar evenredigheid van het lighaam geringer geworden is dan het in de kindsheid was, verliest meer kragten, terwijl het, door het voordrijven van die bloedkolom, deeze fterkere. wanden der flagaderen verwijden moet; eindelijk kan het deezen wéderftand niet meer overwinnen. Deszelfs prikkelbaarheid is tct hiertoe daaglijks verminderd ge. worden; het wordt zeldzaamer tot zaamentrek-

king