is toegevoegd aan uw favorieten.

Handbijbel voor lijdenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i4 [170] JES. XL: 28. PS. CXXI: 4. enz.

170.

Gods Onveranderlijkheid.

De Heer wordt niet moede of mat. JES. XL: 28.

De Bewaarder Israëls flaapt of fluimen niet. PSALM CXXI: 4.

Die het goede werk in u begonnen heeft, zal het ook voleinden, tot op den dag van Jezus Christus. PHILIPP. I: 6.

Gij die voleinde, wat gij begont!

Nooic moe, zoo lang gij leeft! Wie helpt.als Gij ? Kan wat Gij kontV

Of geeft gelijk Gij geeft?

Gij, gij alleen, gij fluimert niet.

Hem , die geloovig op U ziet, Is, boven wensch en hopen, Uw Vaderoor fteeds open.

Gij blijft dezelfde in eeuwigheid.

Wie maar geloovig tot U fchreit, Dien zult Gij liefdrijk hooren, En zijn verzoek verhooren.

171. In