is toegevoegd aan uw favorieten.

Handbijbel voor lijdenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[i7i] JES. LVIII: ii. PS. XXXIV: ti. 215

171.

In Hongersnood.

De Heere zal uwe ziele verzadigen, in groo-

te droogte. JES. LVIII: 11. Die den Heere zoeken, hebben geen gebrek

aan eenig ding. PSALM XXXIV: 11.

Niet eenen kan God van honger laten fterven, die een kinderlijk vertrouwen op hem Vestigt; zulk vertrouwen, als elk goed kind op zijnen goeden Vader heefr. Daar moet onderfcheid wezen tusfchen eenen die ganschlijk gelooft, en eenen die geheel ongeloovig is. Wie den God des Bijbels kent, die kent eenen God, die in groote duurte verzadigt. Die in den God van Elias gelooft, die gelooft in eenen God , die het meel in de kruik, en den olij in het glas, niet laat ontbre. ken. Die in den God des Bijbels gelooft, gelooft in den God van Israël en van Jozef, die familien en landen, in tijd van hongersnood, weet te onderhouden; wie in het Euangelij gelooft, gelooft in Christus, gelijk hem het Euangelij daar fielt. De Christus van het Euangelij is een Heer, die den genen die hem zoeken geen gebrek laat, aan eenig ding. De Christus van het Euangelij is O 4 een