is toegevoegd aan uw favorieten.

Handbijbel voor lijdenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[346] PSALM XXXIX: & 427

346.:

Hoop op God.

PSALM XXXIX: 8.

En nu, wat verwacht ik, 0 Heere? mijne hope is op UI

Waar zal hij zijne ellende ontloopen,

Die nergens uitkomst ziet ? • .

Ik vond een afgrond voor mij open;

Te rug gaan kan ik niet. Niets helpc mij, wat ik plag te minnen ,

'c Heelal laat mij alleen. Dus ftrekken zich mijn siel en zinnen,

Naar U, Heer ! met geween: Naar U, .ik weet toch wien ik meene,

Den Bijbelgod van d'ouden tijd, Die is het, in wiens fchoot ik weene,

De God die hoort en die bevrijdt.

S47-