is toegevoegd aan uw favorieten.

Handbijbel voor lijdenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[348] ROMEINEN V:5. 4*j

Zijn geloof aan 's Heeren trouwe ,

Kreeg dan van die trouwe ook blijk. Eeuwig Gód, van oude tijden,

Steeds dezelfde, goed en groot, . Even als de mensch dezelfde ,

Altijd arm is en in nood : Gij, gij zijt, gij leeft, gij hoort noch,

Of waart nooit; hebt nooit gehoord: Schriklijk denkbeeld! — wijk! — ontvlied mij {

Dat gij al mijn rust niet-ftoort. God van Abram, Isrel, David ,

Leer. mij: fmeeken zoo als zij, Sta mij, Heer! op mijn gebeden,

Als gij hun gedaan hebt, bij! Dan zal ik geholpen wezen ; Dan wordt gij van mij geprezen.

348, Hoop.

ROMEINEN V. 5.

De hope befchaamt niet. 1

H ope! — neen! u plantte de Schepper van on» ze natuur niet te vergeefsch in mijne borst! u blies hij niet te vergeefsch door het Euangelij i» mij aan! Hope — gij zijt ook eene fprake van

God