is toegevoegd aan uw favorieten.

Handbijbel voor lijdenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33° [349] J E S A I A XXI: li.

God — „ wacht vertrouwlijk op eefi verheugend

„ eind! hetreind: zal-alles goed maken voor-

„ uic maar !,, naar boven maar!" Waar de'liefde Gods, dqor den :goeden Geest van hec Euangelij in onze harten, is uitgegoten geworden — daar, heilige, kinderlijke hope, daar belchaamc gij niet.

Voor landijdehden*

i-ttreu ..: rafiidft rifiv

JiE :S A I A: XXI:;:i r.

tncbsdsp ruim qo lisaH >tim PVachter-^wafis 'er van dgn nacht? wachter , wat. is, 'er van den nacht?

Hoeder uwer menfchenkindren ,

Ziec gij mijnen Japgen druk ? Nooic zie ik mijn frnarc vermindren,

Telkens groeic mijtf'-ongeluk. Zal ikinooic eens adem halen?

Wanneer breekc die dag eens aan? Wanneer'. mindreTr 'ééns' de/ kwalen ,

Die ik niec meer uic kan ftaan ? Duizend nachten zijn verzwonden,

Weggetfrbftgen "door den'- dag- ~ Kom o laatfté mijner flonden,

iJ^rtf!:'"DÏe ik' naauw verwachten mag.

nnv aa5»9 j[oo «dis — sacJ j i

35°.