is toegevoegd aan uw favorieten.

Handbijbel voor lijdenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[35o] JACOB1 V: 13. 43*

35°-

-93 9Üb ! fe&ttodtöy tfcbno ?.ob norbisn;..: oHA . Bidden in lijden.

JACOBI V: 13.

Is iemand onder u in lijden? dat. hij biddel

fMoch een woord varf,he$ gebed;,'tot flor van die hqek.; rgsr ;Geen nieuw , maar een waar oud woord. — Nooic kan een gebed te vergeefseb zijn ! Alles heeft zijne werking — en hec gebed al-* leen zou zonder werking wezen? Vercegenwobrdiging van den Onzichtbaren-, .r— verheffing- ,vari den Altegenwoetfclig-;werkzameiarj*-ozondér.-jwer* kingi?. Een lijdende *ojfciho8»i$c kannen - bidden jaw zonder. vrij#r:^Jjjd.enSo-rr:of fterker ce worden/ orn.zijn dijden jte dfageni?.-* Hulpeloos of-rroos» teloos zou een lijdend bidder afgewezen! wanderjiS een uithardend bidder? Wat ongeloovige is ongeloovig genoeg, om zich hier van te overtuigen? Wat heb ik ooit hartelijk gebeden, dat 'er niet na het gebed in mijne ziele iets goddel'jks te rugge bleef? Iets dat mij boven'de tegenwoordige wereld verhief? Iets dac mij her lijden ligt, of mij in het lijden in zekere mate vrolijk maakte? Mijn Heer bad in lijden, — en ik zija leerling zou in lijden niec bidden?

De