Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

at ÏNBERKDÏNGS K~ft A G T. '

ineenen te zien of te gevoelen, zoo, dat de verzen van pindarus bij de hunne nog flegts kruipend profa fchijnen. Daarvandaan ontflaan die buitenfpoorige leenfpreuken, zinfpeelingen, die hersfenfchimmige fchilderingen van de Oosterfche konftenaars.

In de heete landen zi*n dan ook de droomerijen en verfchijningen zoo zeer in zwang geraakt, dat men naauwlijks eene gebeurtenis verhaalen zal zonder 'er He eene of andere verfchijning in te mengen. Deeze fmaak hadt zig ook eens tot onder de Grieken en verder verbreid. De kragt der meeste kruiden, de uitkomst der meeste gebeurtenisfen waren altoos den Koningen in den droom of door verfchijningen geopenbaard geworden. Alexander hadt, volgens het verhaal van d i oHoRUSjin eenen godlijken droom, door eene verfchijning, een tegengift tegens de pijlen der Indiaanen leeren kennen. Zejfs pena in Frankrijk gaf voor dat hem de kragt van de klisfen wortel door den hemel in een gezigt ware geopenbaard geworden.

Ligt beweegbaare, enigzints weeke vezelen, gelijk de bloedrijke heeft, of gelijk de juffers die meest hebben zullen, benevens warme, vloeibaare, ligt beweeglijke vogten zijn goed voor fneile, aangenaame verbeeldingen; het zijn vrolijke, goedhartige lieden, doch die gaerne van verandering houden.

Vezelen, die wat drooger zijn, een werkzaam , veelligt enigzints droog phlogiston, wat dikkere warme vogten zijn goed voor hevige en aanhouB 5 de&-

Sluiten