is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN WIJSGEERIGBW GEEST. »3t

«en, zij waarfchuuwt tegens buitenfpoorigheden en predikt befcheidenheid; zij maakt overal verbeteringen , zonder onnodige veranderingen te onderneemen. Alles moet eindelijk daartoe medewerken om de ongekunftelde waarheid in haar licht te ftellen en het geluk der menfchen te bevorderen.

Uit de gefchiedenis der Wijsbegeerte kan men haar dagelijks lot begrijpen. Zij zal, namelijk, des te meer van de Adams- kinderen miskend en gehaat worden, hoe verder deeze nog van den laatften trap van befchaaving des menschlijkeu geests verwijderd zijn. Als men nog enkel aan beuzelingen en kinderfpel blijft hangen; als men zig nog enkel met anagrammatifchen geest, met fpitsvindigheden , en fophistifche gefchillen in verachtenden hoogmoed opblaast; hoe zou men dan hem niet haaten s die alle deeze gekheden befpot en aan eenen gantsch anderen kant, door angltig twijfelen, of door hardgeloovigheid en voorzigtig herhaalde waarneemingen en proeven den weg der waarheid zoekt? Deeze nu is de Wijsgeer, welken daarom de grootfte hoop nog in de laatfte jaaren verachten en vervolgen zal. Men bejegent de Wijsgeeren gelijk het eens met galileus te Padua ging. Hij ontdekte de vier wagters van Jupiter. Men wederfprak hem, maar verwaerdigde zig niet door zijiaen verrekijker te zien. Protagoras wierdt uit het land gejaagd en anaxagoras in de gevangenis geworpen, omdat zij aangetoond hadden dat

v 4. da