Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S*,8 VAN DWBBPERIJ EN VBRLICHTIXS.

Gefield dat een ruuw wild volk door het ge. voel van zijne natuurlijke lighaams - kragten tot werkzaamheid opgewekt worde. Het zal zijne tiabuuren overvallen, afrosfen, dóodflaan, pionderen. Hier werkt de natuurlijke aandrift van den fterkeren tegens den zwakkeren en zij wordt aangeprikkeld door zekere voordeden, welke jnen van zulke overwinningen verwagt. Zulke tijdperken zijn 'er bijna onder alle natieën in haare eerfle ruuwheid geweest. Vandaar die bekende verhuizingen van geheele volkeren, om van vreemde landen, als zij hun beter voorkwamen, bezit te neemen.

Doch nu gefield dat men de zedenlijke zijde van zulk een flerk, vermetel en onderneemend volk door valfche grondflellingen bedorven en verhit hebbe , dat men nationaalen haat, godsdienftigen haat, vervolgïngs-geest inde harten deezer menfchen hebbe ingeplant, dan zal 'er geen eind aan het verwoesten en moorden zijn. Ook aan zulke tijdperken heeft het naauwlijks bij eene natie ontbrooken, zoo dra onredenlijke Priesters of andere Dweepers een volkoomen invloed op de gemoederen hadden en kunne bijgeloovigheid en vervolgings - geest na. druklijk wisten inteprenten.

Daar zijn tijden geweest, waarin zekere begrippen van eer en heldenmoed den Herken tot een tweegevegt aanzetteden. De Geest der Rid. «lerfchap wierdt algemeen. Overal zag men dooien-

Sluiten