is toegevoegd aan je favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3? SCHAAM ACHTIGHEIp.

haare fchaamte te verdedigen. Zij is gewezen, Tiep gabriel, o Keizer der gelooyigen! al raschid beval het meisjen nu den arm op en neder te beweegen; het meisjen kon het doen. Alle verwonderden zij zig. al raschid liet gabriel voor de herftelling van zijne maitres vijf maal honderd duizend dalers tellen, meer dan men anders voor de geneezing van twintig zieke vrouwen ontvangt.

gabriel verklaarde de oorzaak van het ongemak en van zijne geneeswijze op de volgende wijze. Daar had zig door de hevigheid der beweeging en de hitte, onder het pleegen van het liefde-werk (rnen ziet daar uit bij welke gelegenheid het meisjen zig uitgerekt had) eene dunne, als gefmoltene vogtigheid in de ledenraaaten van het meisjen geplaatst; daar zij nu, na de beweeging van het bijflaapen, rustig bleef, zoo flolde dat en verdikte zig op het binnenst gedeelte der zenuwen zoo, dat zij niet anders dan door eene. andere diergelijke beweeging konde opgelost worden. Nu had hij geene beweeging geweeten, waarin de. vogten fneller opgelost en voortgedreven worden dan wanneer hij het meisjen fterk fchaamiood maakte.

% v.

Geneeswijze.

Men zal het phyfieke van de fchaamachtigüaijid verminderen, als men de vezelen vaster en