is toegevoegd aan je favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23$" VREESACHTIGHEID, BANGHEID, BLOHEID.

deren, droom ik ook van tweegevegten; maar dan gedraag ik mij als den grootften blodaart van de waereld. Ik vrees onder te leggen en laat mij alles zeggen, of zoek mij met de vlugt te redden, waartoe ik egter niet van de plaats kan toornen. Ik ontwaak en fidder en beef nog een half uur onder de hevigfte hartkloppingen. Van deezen toeftand der droomende befluite men tot de gefteldheid des waakenden. Menige eerlijke kaerel hield zig altoos braaf; nu geldt het zijne' eer; hij moet zig door een tweegevegt ontfchuldigen; ongefteldheid in de maag of van zijn bloeds-omloop zijn oorzaak dat hij zig juist in dit hachlijk tijdftip als een bangen bloed gedraagt.

Daar zijn nu nog andere, welker fappen juist niet waterig, doch gemeenlijk liegt en kragtloos bewoogen worden; de vezelen zijn kroes, ongemeen beweeglijk en prikkelbaar: het gevoel is het levendigst. De verbeelding van een aanftaand gevaar kan dan hevigst werken, waarbij men ondertusfchen, wegens kroefe,zwakke vezelen,kleine zaamentrekkingen van het hart, en matte beweegingen van dunne vogten, een inwendig gevoel van zwakheid heeft. Men kan dan de aanvallen van vrees fneller en heviger dan alle andere ondervinden. Hiertoe behooren tedere dames, prikkelbaare geleerden, hypochondristen, denkende en lediggaande aandoenlijke

Dat nu het bloed wateriger en kragtloozer kan

maa-

\