is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTWIJFELING, ZELFMOORD. 245

leven voorkoomt, zij worden even zoo zeer door de vrees voor eene toekoomende verdoemenis terug gehouden. Hunne ziekte moet eerst op het hoogfte koomen, en dan zal men bij hen altoos eene zekere verwarring, of eene foort va» krankzinnigheid moeten aanneemen. Ruuwe menfehen, die geene duidlijke begrippen van den dood ea eenen toekoomenden ftaat hebben, gelijk de oude Amerikaanen waren, maaken hier eene uitzondering. Ik heb menig eenen van dood fchieten en dood fteeken als van een kaart-fpel hooren fpreeken, maar ik zou zulk eenen zonder aarfeleri degens en piftoolen gegeeven hebben, als ik overtuigd was dat bloodaartigheid zijne ziekte was.

empedocles van Agrigentha geraakte in woede en ftortede zig in de vlammen van denberg Etna. ajax telamonius wilde de wapenen van ac hiel es hebben; men weigerde hem die en gaf die aan ulysses. Hij wierd raazend, vogt woedend tegens alle wilde dieren, terwijl hij dagt ulysses en zijne gezellen voor zig te hebben, en ftortte zig dus zelf in den dood. Zoo zal het met veele krankzinnige gegaan zijn. orestes deed ziine moeder clytemnestra geweld aan. Hierop wilde hij zig geduurig den nek breeken, waarvan hij door eenen zijner vrienden terug gehouden wierd.

Men noemt het eene heldendaad, als ik mij voor mijn vaderland, mijnen vriend, .of voor de Q 5 waar-