is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÏI. Hoofdst. deelen van Oost-Indie. 99

„ aan het middelrift vastgehecht, en deszelfs „ bloedvaten vol en uitgezet; zijnde het boven„ fte deel dier kwabbe , als ook de linker „ kwabbe van de long ,. en het hart, alle in

een' gezonden ftaat. Bij het bezichtigen van

den onderbuik, was dat gedeelte van de rech„ ter kwabbe der lever welk tegen de ribben „ aan ligt, bijna geheel en al in zijne ganfche „ zelfftandigheid vetzwooren, zooverre als het „ middelrift } en daar het niet veretterd was, „ waren de meeste bloedvaten gebrooken. Wan3, neer men de hand tusfehen het buikvlies en j>, de lever in bragt, kwam er uit twee groote

etterboezems ten minften drie pinten van ,, een fcherpe etterachtige ftoffe. De rechter ., kwabbe Strekte zich uit in de holligheid der „ borst aan die zijde, tot aan de derde waare „ ribbe toe. De galblaas was in een' gezonden 3> Staat, en vol gal; de gemeene galleider was „, ten eenemaal vrij van verstoppingen -, maar 3, het netvlies was voor een gedeelte verStorven.

De maag was gezond, maar zeer opgefpannen „ door. Wind , en de vaten omtrent de inge-

wanden in eenen Staat van volheid. De nie„ ren, de milt, het darmfcheil, en het alvleesch,

waren volmaakt gezond".

Deeze Heer deed in het jaar 1772 andermaal eene reis naar Indie, alwaar hem voor drie jaaren het beStuur over de zee-hospitaalen was toevertrouwd. Hij heeft de goedheid gehad mij verder te berichten, dat toen hij laatst in Indie was, de kwik op de kust van Koromandel meer* Q % in