is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏI.Hoofdst. welken landwaards in woonen. 22$

Ik kan niet voorbij , hier aantemerken, dat de warme wollen kleederen, en de zwarte hoed, welken het gewaad van een Engelsch krijgsknecht zijn, in die heete gewesten ten uiterften hinderlijk vallen; naardien de foldaaten in die landen, op vermoeiende togten, onder den zwaaren last van wapenen eh dikke kleederen fterk zweetende, zeer bloot ftaan om op het heete van den dag plotslijk door een foort van beroerte overvallen te worden. Dit wordt veroorzaakt, door de brandende hitte der zon op het hoofd, welke door de zwarte kleur van den hoed wordt opgeflurpt. Om zulks voortekoomen , zou het goed zijn, het hoofd met een' witten hoed te dekken. De lijders welken door zulke toevallen zijn aangetast, moeten noodwendig op ftaande voet ader gelaaten worden. Ondanks dit hulpmiddel echter, fterven er zeer veelen van, of blijven al hun leven in eenen ftaat van gevoelloosheid.

Het zal niet ondienstig zijn, hier eenige weinige raadgeevingen bij te voegen, ter bewaaring van het groot aantal Britfche onderdaanen, inzonderheid foldaaten, welken jaarlijks naar Indie gezonden worden.

Aangezien de meeste fchepen, welken tot die reizen gebruikt worden , doorgaands of nieuw gebouwd zijn , of eenige maanden hebben ftil gelegen, zonder vuur of volk aan boord, zoo worden zij ongezond voor de menfchen. Het zou daarom raadzaam zijn, in Oost-Indifche fchepen , eer dezelven wierden uitgerust, geduurende