Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Éladz. t

I H L £ I 13 I N G>

BEVATTENDE EENIGE ALGEMEENE ZA AKEN5 TOT DEEZE VERHANDELING BETREKKING HEBBENDE.

Dat de Zeelieden een voornaam deel der mcnfchelykeMaatfchappye uitmaken, cn tot den welvaart en bloei van het Gemeenebest zeer veel toebrengen, zal niemand, die eenig denkbeeld van de Zeevaart en Koophandel heeft, kunnen ontkennen; maar wanneer wy overwegen de gevaaren en toevallen, waar aan de gemelde lieden, door de onbeftendigheid van het dobber . :de Element, waar op zy verkeeren, zyn bic ot gefield, en vooral wanneerze geroepen worden, om hun Vaderland tegen den aanval der vyanden te befchermen , en den Roveren der Scheepen aan te vallen of het hoofd te bieden enz:, (dit immers gefchied niet dan door wederzydfche hevige aanvallen of gevegten , waar door de dapperfte en roemwaardigfte voor hun Vaderland flrydende Mannen vceltyds gevaarlyk jafomwylen dodelyk gewond worden) Zo is het van de hoogfte noodzakelykheid, dat de Zeelieden van kundige en ervarene Heelmeesters vergezeld worden, ten einde zy zich onbefchroomd in de gevegten kunnen inlaaten, én in de hoope verkeeren van gelukkig en fpoedig van hunne kwetfuren te zullen geneezen' worden, en wederom in ftaat te geraken van A an-

Sluiten