Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24- Ven de gefchotene Wonden.

of pap naar vereisen overdekt. — Voor eene algemeene ftoving kan- dienen rje Balf:- vit: exti r. §j, aq. Commun: §xij M.: of een afkookfel van Cliamomiü:, met by voeging van eene gepaste hoeveelheid Azyn en Brandewyn: hier door word de levensbeweging eenigermaten in het deel opgewekt , het geen ter aficheiding en bevordering der ettermaking dienftig is. — Altoos moet men trachten de verfterving voor te komen. Maar zyn 'er ongelukkig de beginfelen reeds tegenwoordig, dan moet men den Cort: Peruvianus by de Chamomül: voegen, en denzelven ook inwendig toedienen. Wanneer by eene gefchotene wonde een voornaam vat gekwetst is, en zulks aan een der ledemaaten ' voorkomt, moet men terftond een Tourniquet aanleggen, vervolgens de wonde op de voorgemelde wyze verwyderen, en naar den mond van het vat zoeken, op het zelve den vinger zetten, vervolgens dienftige middelen, als een prop van plukfel in heete Sp: Terebint: doorvogtigd, of Agaricus, Bovist enz. 'er op zetten, of des noods het vat onderfcheppen en toebinden. —- Men wagte zich hier van flerk drukkende trapswyze compresfie en welfluitende verbanden , die in andere kwetfingen en bloedftortingen anderszints zeer heilzaam ^yn , aan te leggen , uit vrees van verfterving, die hier door zoude kunnen veroorzaakt worden. — Wanneer men uit de plaats en aart der wonde, digt by een groote flagader zynde, zich verzekert houd, dat 'er een aanmerkelyk van gekwetst kan zyn, kan men na het aanleggen van het eerfte verband, offchoon 'er ep dien tyd geene bloedftorting tegenwoordig waare, uit voorhehoeding boven de wond een

Tour»

Sluiten