Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

hunner cpjïellers : daar eenigen den Militairen Rechter ontnemen dat geen hem billyker \wys fchynt toetekomen ; intusfchen dat anderen de Militaire Jurisdictie dermate uitflrekken , dat het wel degelyk naar een Imperium in Im-

perio zoude gelyken. Dan onder de

Schryvers die deze flof opzettelyk verhandeld hebbben , verdienen de Heeren Rendorp en Pauhcs , onzes bedunkens , den grootjlen Lof ! daar zy, naar 't ons toefchynt , de zaak hebben voorgedragen zo als zy hun was voorkomende , en zonder eenige partydigheid voor het een of ander gevoelen te laten blyken. Hebben zy naar het gevoelen van fommigen, ja naar myn eige gevoelen , niet altoos , en in allen deelen in hunne navorfchingen even goed gejiaagt , zulks kan geenzins tot verwondering ftrekken , daar zy zoo een moeilyk Jluk en waar in zig zo veele duifterheden opdoen , verhandelden. •• 1 L>ti nogtans heeft niet kunnen

beletten

Sluiten