is toegevoegd aan uw favorieten.

Ideäal van eene algemeene waereld-geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

liet juk gebragt hebben, en dat China door de Mandfchoes overheerscht is (*).

In Amerika eindelijk werpen de woedende Spanjaarden de twee eenige Troonen van dit groot Waerelddeei, in Mexico en Peru, omver. Nu koomen de vier Waerelddeelen in een verband, hetwelk zij zedert de Schepping nooit hebben gehad. De handeldrijvende Europeaan zeild naar de uitterfte eindens van dezelven in het Oosten, het Zuiden en het Westen; hij voerd hen zijne Religie, zijne Kunften en zijne Ondeugden toe, en ruild daarentegen hunne Schatten, hunne Voortbrengfels, en hunne Ziektens in.

Deeze allen zijn Hoofdgebeurtenisfen; allen bronnen van kunde over den flaat van onze hedendaagfche Waereld in verfcheiden haarer gedccltens; zij vallen alle in een en hetzelfde tijdvak, en maaken bij gevolg eene natuurlijke afdeeling. Hier ftaan zij in eene Lijst bij elkanderen.

142<5. Begin van den Dalai Lama in Thibet.

1440. Uitvinding der Boekdrukkerij.

H53>

■ (*) Van Afrika, zie mijne SumarifcheGefchiedenis van Noord-Ajrika. p, 47,