is toegevoegd aan uw favorieten.

Ideäal van eene algemeene waereld-geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

van Drenthe vermoogen te jaagen op. Herten, Beeren, wilde Geiten, wilde Zwijnen, nog bovendien op die Beesten , welke in de Duitfche taal Elo of Schelo genoemd worden ] Dat hiermede de oude benaaming Els (Eland) bedoeld word, is buiten twijffel. Misfehien ftond zelf dit woord in het Origineel van de Oirkonde, en Heda , de Uitgever derzelven, die op eene andere plaats uit Pagum Bathua, eenen Pagum Benthem geleezen heeft, (Jung Hiftoria Comitatus Benthemenfis. Hannover. 1773- P- 32.) tonde hier wel een verbleekte g met een 0 verwisfelen. S. (Briefwechfel Th. I. Heft. 2. No. 16.)

Bladz. 11. Galltfchen Grond. Dezelfde Cyrus, die de gebanne Hebreeuwen grootmoedig vergunde, in hun Vaderland terug te trekken, om dat in hunne heilige Boeken reeds voor langen tijd van zijnen naam gewag was gemaakt, deed de Phocaeërs, een vrij Canton in Klein- Afien , die voor zijne Overheerfching niet bukken wilde, over Zee vlugten: Zij bouwden Marfeille op de Kust van Provence, en plantten op eenen bodem, dien de Natuur flegts met Carrpers hnd bezaaid, Olijfboomen en Wijngaarden, die zij uit hun zagten landftreek van Klein-Aften medegebragt hadden.

Bladz. ia. Hofaib. Een zeer onkundig Gouverneur, een Dwingeland in yEgypten, ten tijde , G 4 van