is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van een luther's meisje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go

Geschiedenis van een

ken van dc-flad Straatsburg, maar ik kon mij 'er geen het minde denkbeeld van vormen, zelfs had mijn prielier mij nooit gezegt dat het land, waar in ik woonde den Elzas heette: naar zijne' meening had hij mij gewigtiger zaken medetedeelen. Hij had mij enkel den naam genoemt van het dorp daar. ik mij onthield, en dien van een nabuurig dorp waar hij mij zomtijds heen zond om brieven te brengen, waar voor ik vriendelijk.onthaalt wierd opv room, van welken ik nog een groot liefhebber ben. Die dagen van brieven bedellen waren de gelukkigde donden mijns levens, doch naauwlijks kwamen zij eens in de maand en dan nog enkel in den zomer; het overige van den aardbodem was mij voldrekt ombekent, want mijn veel wetende prieder was geen man om zich met geographifche beuzelingen optehouden; hij vond meer behagen in mij te leeren lezen en den brief aan de Corinthereu voor mij te verklaren.

De avond voor mijn vertrek zag ik in plaats van de gewoone nachtfpooken, het wezen van den doop-vader jefuit, dat is te zeggen, dat de angst mij zijne houding en gelaat affchiiderde, en onder welk eene gedaante zou ik mij een man hebben kunnen verbeelden nog onvriendelijker dan den prieder, een ijverigen regent van een kollegie, die de plak gedurig in de hand hield en altoos gereed was om ketters te dooden? ik delde hem aan mij voor als een der leelijkfte wezens, dien ik ooit in de

we-