is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van een luther's meisje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qS Geschiedenis van Eén

wendige hulpmiddelen ik u moge toereiken, om aldus het groot en gewichtig werk te beginnen van uwe inlijving in onze orde.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

J^"a dit gefprek , het welk mij 'ten uitterften getroffen had , liet mijn doop-vader mij alleen. Mijn pastoor had mij wel bang gemaakt voor 'de hel, maar nooit had hij zich jegens mij uitgelaten in zulke verfchrikkende bijzonderheden; want zoo haast was ik niet buiten het gezicht van zijne twee groqte fcheele oogen of ik meende mij behouden. Maar dc jefuit, door zijne welfprekendc taal, door zijne gebaren, door zijn gezicht en voor al door den ijver, die hem bezielde, roerde mij onbegrijpelijk. Er is des niets zekerder dan de hel , zeide ik bij mij zeiven , de ganfche wereld is 't in dit ftuk eens, en de verftandigfte menfchen zelf vreezen 'er voor. Ach! ik zie die hel; ik zie ze. Mijn hoofd gloeide, en ik ontdekte als in 't verfchiet een vuurigen damp, welke uit dien vuurpoel fcheen opteffijgen. Dan , dit was hier enkel een proef van zijnen ijver voor mijne heiligmaking. Toen hij mij deedt vasten, toen Jhij mij opfloot in het boet - vertrek,

welks