is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van een luther's meisje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roo

Geschiedenis van een

ftreed bleeven zij mij nogthans bij, en deeden mij in weerwil van mij zeiven eenen onophoudelijken oorlog aan. Wat al angst, verdriet en bitterheid hebben deze beftrijdingen van de rede en 't kwalijk gevestigt vertrouwen niet over mijne dagen verfpreid! Ik bad, ik weende, ik riep de genade tot hulp, ik deed alles wat ik konde om mij te overtuigen dat ik mijne ootmoedigheid bleef behouden; maar alles te vergeefsch, de middelen zelfs*; welke ik gebruikte om mij onderwerpelijk te gedragen, werkten daar tegen in. Ik beleecl aan mijnen Jjiegtvader de gebreken wel welke uit dc menfchelijke zwakheden ontftaan , en zich telkens weder vernieuwen , maar ik durfde hem de onrust van mijnen geest niet openbaren, Welke mij kwelde. Hij was zoo oploopend en doldriftig ingenomen met het leerftellige , dat indien ik mij zeiven had kunnen fchuldig maken aan eene zware misdaad, ik liever een moord zou bekent hebben dan eene twijfeling. Hij zelf herhaalde gedurig, dat een afgodendienaar nader aan de vergifnis was dan een antijefuit, en ik hield zorgvuldig in 't binnenfte van mijne ziel alle de denkbeelden verborgen , welke ik begreep nimmer te zullen ftrooken met de zijne.

'tWas juist toen de tijd dat men mij op de kruin van 't hoofd een rond teken maakte, het welk door het affnijden van eenige hairen aan de wereld verkondigd dat men wijslijk afftand doet van allen lichaamlijken arbeid "óm zich geheel overtegeven aan

apos-