Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 L A N D B O ü

ling te verdeden en aan ieder Geinreresfeerden zvn aandeel m eigendom overtegeeven of publick te S koopen, of we gedeeltelyk te verkoopen engedee telyk te venkelen, zoo, dat dezelven bimJn een

enwiilfT1 jTn, gedef«cheerdenoftotBouvv en Weilanden aangelegd of beplant werden, en voor! al fommigen mede by zodanige groote Perceèlen naar _ de m^MóJ^^c^

za permitteren dat daar van nieuwe hoeven Smaak zullen kunnen en moeten worden. Voords iSle

s ondfn bvrlf °Venge' zoo-He^-^-Groesgronden by Continuatie tot gerief der Ingezetenen of naastgelandens het recht daar mP Zuu l gehnndpn vaatA L, toe hebbende gemeen

IdkëwL X °°ren re Worden' hoe ea°P

dernorTnl' die/V,e^e gemeene gronden dan tot meerder g^teresf^rdens best ,ebenerl-" ceerd zullen kunnen worden PI1 ;„ ö wat omtrent het een en ander TVa Seneraa4> «omen « ^nfcn^n^tfa60611 S "? g£" aangaande een pkn of proj.tfzal Jv ^ zend,n, ZI> tot cen afiSïi zal Se]le^n over te

meld kwartier ^dSriS^S'1 ,nQminadffl zoo omltandig eeniSs E2 Palen' e" teffèns

En wyders aan die Boerfchan tlLra

goedE

Sluiten