Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Geografifche Bijdragen.

werden tusfchen de jaren 1432 en 1450 van tijd tot tijd ontdekt. Zij worden bewoond door omtrent 8ooco menfchen ; hunne Producten beftaen in Wijn, Graahen, grof Linnen en verfebeiden foorten van fijne Vruchten.

Zij zijn de negen volgende:

St. Maria , St. Michiel, Terceire, St. George, Gratiofe , Faijal , Pik , Fiores en Corvo.

De aanmtrkclijkften van hun zijn:

Terceire. — Het levert Tarw en omtrent 20000 pijpen Wijn, elk tot ^So Vlesfen gereekend , die meest allen na Brafilien gezonden worden.

De Hoofdftad van dit Eiland is:

Angra. Zij is flerk, ligt aan een zeeboezem en heeft een haven. Ook is zij de verblijfplaats van den Gouverneur deezer Eilanden en de zetel van een Bisfchop.

Faijal. — Hier groeit veel tmkfche tarw en het kan 30000 pijpen Wijn 's jaars versenden .

De

Sluiten