Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geografifthe Bijdragen, 31

voor den. mond van den grooten zeeboezem, Sn de gedaante van eere halve cirkel, leggen )

De levo'kV , beftaande u't Blanken ' Mulatten en Mestizen. be'oopt 42.018; en in het jaar «774 «varen er aóooo flaaven Hier worden, jaarlijks 55-000 centenaars Tabak gekweekt, waarvan de Kon ng 46700 centenaars voor de Fabriek, te Seville, in Spanje opkoopt. 'Er konde wel meer Tabak geplant worden; maar de regeering vergunt zulks niet.

De Zui'ker, die hier groeit is niet zoo goed als de Engelfche of Franfche.

Sedert het jaar 1763 brengt ditE;!andook veel wasch voord; in dit jaar werd namelijk Florida aan de Engelfchen afgeftaan; verlchei. yen Spaanfche onderdaanen, te trotsch, om onder de heerfchappij der Engelfchen te willen liaan, begaven zich met hunne bijëkorven naar ( uba. De Veefokkerij is hier zoo fterk, dat jaarlijks 250000 huiden nasr Spanje vervoerd worden.

Ui:

Sluiten