is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn HANDELK. ZAK- en REIS-ATLAS. ioi

Volgens de opgave van de Acad. Roy. des Sciences:, houdt eenüo/iJeaux 644^5 Franfche Cubixduimen. Voor de Haver heeft

Voye. Miuots. DemiMinots. Boisfeaux. Quartcs.

1 heeft 15 ———• -30 —; 90 360

1 heeft — 2 — ■ 6 .— 24.

1 heeft —- 3 12

1 heeft — 4

De Maaten voor NattcJVaaren, gelijk voor Wijn, Brandewijn,enz. zijn dé volgende.:

1 Muid Wijn op de Moer (Sur la lid) heeft 3?i Septiers, 150 Qjiartes of Pots, 300 Pintes , 600 Chopincs, 1200 Demi Septiers, of

2400 Poisfoxs.

1 Muid fchoone Wijn, word* op 36 Septiers, 144 Qjiartes, 288 Pintes, 576 Chopïnes, 1152 Deniijiptiers, of 2304 Poisfons gerekend: houdende 13618 Franfche Cubixduimen.'

Septier. Q_uartes. Pintes. Qhopines. Demifeptiers. Poisfons.

1 heelt 4 3 — 10" r-i 32 64

1 heeft 2 -—p» 4 ' 8 ~~* '°

1 heeft ■ 2

1. Poisfin heeft 4Roquilles, en boud omtrend 6 Franfche Cubixduimen in. Ock wordt een Mjiid Wijn , wel eens in 2 Feuillettes , 3 Tiereont en in 4 Ojiart(*MX ver¬

deeld: De Brandewijn wordt bij' Poincons, elk van 27 Septiers, verkout.

Men heeft in PVzW/'i driederlij £//*»; namelijk de £/ (rfunc) O 2 v"',r

Boisfeaux. P'icotins. Litrons.

1 — 24 96 384

1 heeft — 4 —- 16 1 heeft 4

Voor het Zon* gebruikt men de volgende Maat, en kleindere deelen. .

Muid. Septiers. Minots. Boisfeaux. hitrons. Mejureltes.

1 heeft 12 48 — 192 3072 49152

x heeft 4 16 —— 256 4096

1 heeft 4 64 —— 1024

I heeft 16 256

1 heeft — 16

Voor de Houtskoolen heeft men weder eene bijzonders verdeeling «u de Maaten.

Muid. Mines. Minots. Boisfeaux^ l heeft ao — 40 —— 320

1 heeft 2 16

z heeft 8

Sieenkoolen verkoopt men 'er bij de volgende Maaten.