Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; Tofe cift.

1 1 1 c

2

i X 1 l

l li

O v ê i£ den BEHEMOTH.

■van zenuwen aan dje deel, moet dit beest daarfrf wei eene bijzondere fterkte, en een zeer fijn ge= voel hebben.1

' Van de fPfercn en trekkers in dit deel meldt oog de Hr. Camper on-eed-kundig, en befchrijft derzelver oorfprong, loop en uiterfte einde, met wederlegging van de misvattingen door anderen daaromtrent opgegeven , p. 73-75. Èn zegt wijders: wanneer Galenus Adm. Anat. L." XVII. p. aar ' bericht, dat die fleuf twee buizen hebbe, waarvan de eene na de hersfenen , en de andere na den mond loopt, moet dit zoo verftaan worden, dat le finus frontaks ééne opening hebben, die na het neus-hol, en eene andere, die na den mond loopt

■ Aristoteles befchrijft dit lid als knars-

ieenig; dit is echter zonder grond, want het is geheel vleefchig — Van buiten heeft het eene vormachtige gedaante, dog het is zoo fterk, en net zulke knobbeltjes niet bezet, als Perra'ult

iet zelve getekend heeft \ Seea heeft het Êel

chreven, als of het flechts ééne opening had; dog; !it loopt aan tegen het algemeene gevoelen, en ie hier den grond der dwaaling:' Die twee buien loopen niét tot aan den rand uit, maar derzelef midden-fchot verliest zich reeds van' binnen.' tas is het mogelijk,- dat deeze opening in dëszelfs' >nge dier zich Hechts enkel en niet als dubbel' ertoond hebbe : re meer , dewijl de rand der' ïoet in geest van wijn bewaard, en daardoor' teer zamehgétrokkèn was.)'

Sluiten