Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den BEHEMOTH. 515

(De grootfte oliefanten in Siam zijn tot 12 voe. ten hoog: die te London ftierf, was 10 voeten( lang, 9 voeten hoog, en had den omtrek van zijn buik,van 14. voeten : in Petersburg was 'er één van 14 voeten lang: zommige hebben een rug ter breedte van 5 tot 8 voeten. In Indië, zegt men , zijn 'er van 15 tot 20 voeten hoog; hoewei de voet-maaten ook-aeer ongelijk zijn zullen. Het komt echter zoo zeer onvvaarfchijnlijk niet voor, wanneer men indenkt, dat 'er zomtijds oliefants tanden van 8 tot 10 voeten lang, en 100 tot 200 ponden zwaar gevonden worden Van een Vervaarlijk grooten dooden oliefant, 1598 op de kust vanGuinée door den Scheeps-kapitein Van der Hagen en deszelfs reis-genooten, gezien, en, als of het een huis ware, beklommen , tot verwondering van allen; zoo dat, offchoon de Mooren reeds eenige honderden van ponden 'er van hadden afgehaald, men het echter naauwelijks aan den grooten romp zien kon, verhaalt ook Car. Clusius Cur. poster, p. 127. De zwaarte van het dier re¬

kenen zommige op 3500, zommige óp 4000 pond; hoewel die ook, naar de grootte en plaatfen, daar

ze vallen, verfchillen zal Aangaande de

fterkte vindt men bericht, dat dit dier 1200, 1500 tot 2000 ponden dragen, en met zijnen tromp alleen wel 200 ponden opheffen kan. Zie Houttuijn en Sander;

Ten aanziene van het vernuft van dit dier in 't veïftaan wat men hun zegt, hunne oplettenheid pp 's menfchen gebaarden , de gezeglijkheid en Kk a Êc"

Toe-

uft.

Sluiten