is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Befchryving der Roonhuizifche Werktuigen. 395

hoofden die door het Bekken moesten daalen. Het gefpleeten eind Aa, (Tab. I.) kan dan dienen, om zoo veel beter te vatten,en de punt voor afglippen te bewaaren

In dezelfde Plaat, heb ik den kleineren Hefboom van Plaatman, ook in zijn waare grootte en fatzoen, aangelegd , BBB , en het blykt, dat dezelve, ook in deeze hooge klemming, ver genoeg reikt, komende met zijn punt B tot over den hoek van de onderkaak; en weder onderftellende, dat men, in 't neerdrukken van de punt B, deezen Hefboom eenvoudig laat draaijen om het punt S van't fchaambeen: zoo wyst de geftipte boogtrek B, b, b, duidlyk aan, dat dit Werktuig lang genoeg is, om zelfs zulk een hooge klemming naar beneden te brengen, vallende dan de pnnt B tot langs het Heiligbeen b.

Dus blykt met eenen figtelyk , wat voordeel aan dit nieuwe Werktuig geeve het zoo veel verder agteruitftaan , of de meerdere diepte van deszelfs bogten, ten klaarsten zigtbaar in het profil Tab. II. Fig. 2. BB. Namelyk het hoofd, offehoon nog hoog zittende, en naar vooren overhellende, wordt hier door te beter omvat, en kan meer trekkender of fcheppender wijze naar beneden worden gevoerd,

door-