is toegevoegd aan uw favorieten.

Winter-avond tydkortingen, of Het nieuwe vermakelyke koffiehuis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 HET NIEUWE

Waar op de Ambasfadeur antwoordde: Sire, ik zal my op zulk eene wyze gedraagen, dat uwe Majefteit geen reden zal hebben , pm zodanige Inftructie aan mynen Opvolger te geeven.

GEPAST ANTWOORD AAN EENEN VERWAANDEN.

Een verwaande, vraagde'eens aan iemand, die' uit een zekere Stad kwam, waar de vraager voor eenigen tyd geweest was, of 'er nog zoo veele gekken in die Stad waren? Waar op de ander antwoordde: Zoo veel ijiet, Myn Heer, als toen gy 'er waart. Onderftellende, dat 'er door zyne afweezigheid ten minften één minder was.

SCHERPE BERISPING VAN BAUTRU.

Een zeker Dichter, die flegte verzen maakte, vertoonde eens aan Bautru een Treurfpel van zyn maakfel, om het te beoordeelen; deeze het zelve geleezen hebbende, zeide hem, dat hy 't wat te lang yond. De Dichter verzoekt hem om raad, op wat wyze hy 't ze!ve best zou verkorten. Wel nu, zeid, Bautru, ik raad u, dat gy de eene helft 'er afdoet, en de andere helft niet uitgeeft.

VER-