is toegevoegd aan je favorieten.

Uitgeleezene verhaalen. Ter verbeetering. Van het verstand en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEEST DER. RIDDERSCHAP. 59

recht niet fïrafloos gedaan hebben. Ja, ik kome om over uwen Broeder wraak te nemen, offchoon hij zich ten mijnen opzichten onrechtvaardig en onmenfchelijk gedragen heeft: ik verklare mij voor den Ridder der Koninginne. Deze dappre Krijgshelden, weike mij wel hebben willen verzeilen, (dezelven waren ten getale van vijf Ridders) hebben allen met mij een zelfde moed, een zelfde begeerte, om de waarheid ten dienste te zijn, en weldra zullen wij 'er de proeven van geven. Indien de Mooren lafhartig genoeg zijn om hunne Vorsten -te laten fneven, zullen zij ha.-re verdedigers vinden in de Vijanden van de Mufijlmanfche roagt.

Deze woorden trokken de nieuwsgierigheid der aanfehouwers tot zich. Deze Ridders reden op ftrijdpaarden, omhangen met; pragtige dekkleeden; zij hielden de lanfe in de ééne en het febild in de andre hand. Dom-Carlos, vervolgt: — Wij zijn Christenen, de Sultane is van eene Godsdienst, verfchillende met de onze: maar onzeCod, weiken de God des geheeien aardbodems

is,