Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 HET VOORBEELD

van Dijon, vooral in het kleene Dorpje van Ruffeij. Mijne Heldin, het voorbeeld aller vrouwen, was flechts, de Gade van eenen eenvouwigen, doch deugdzaamen en nijvren Landbebouwer: zij fielden al haar vermaak in 't waarnemen harer plichten, en bemin, den op bijzondre wijze haren Echtgenoot. Hij wierd aangevallen, door eene zoort van aanflekende kwaal, welke het grootfte gedeelten zijner buuren reeds had weggefleept; hij raakt bedlegerig; zijne vrouw verlaat hem niet, zich bij dag en nacht bezig houdende met alle haare zorgen, .om hem naar vereisch zijner omllandigheden van dienst te zijn. „ Och moederlief! zegt dezen teêr„ hartigen man, welken eenigermaten, zij,, nen ramp vergat , uit vreeze van zijne „ vrouw moeiten aan te doen, gaat toch wat „ uitrusten." Hoe, antwoord zij hem,zoude ik dit kunnen doen, kindlief! al wilden ik dit; het zoude mij volltrekt onmooglijk zijn mijn oogen te luiken : ik zoude geduurig in vreeze leggen; wie zoude in Raat zijn zo zorgen voor u te dragen? Niettegenftaande al haar nachtwaake;

on-

Sluiten